Slik blir du en god interimleder

– En interimleder er vant til å tenke nye strategier hele tiden. Du er vant til å tenke hva selskapet kunne gjort bedre for å lykkes, og det er oppdraget ditt i det tidsrommet du har til rådighet, sier Rolf Svendsen i Incepto Executive.

 

Han startet selv som interimleder, før han flyttet seg over til den andre siden av bordet. Nå finner han gode interimledere.

Her er Incepto Executives tips til å bli en god interimleder:

Du kan være operativ fra dag 1.

Du kan gå inn i et oppdrag, og løse det innenfor en tidsavgrenset periode, og kunne stå i utfordrende og til tider i vanskelige situasjoner.

Du kan sette deg raskt inn i problemstillinger og muligheter.

Du avklarer forventninger og hovedoppgaver tidlig i prosessen.

Finn ut hvem de viktigste nøkkelpersonene er i organisasjonen, og etablere gode relasjoner så tidlig som mulig.

Du har variert erfaring fra flere lederposisjoner.

Du må ha god gjennomføringsevne og et klart fokus på resultater.

Du kan bruke Incepto som sparringspartner underveis!

Motta vårt nyhetsbrev

 

Har du behov for en interimleder, ta kontakt med oss:

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com

 

Følg oss også på LinkedIn

Zwipe økte verdien i bedriften ved å hyre en interimleder

-Vi matcher kompetanse til de ulike oppdragene når vi leier ut våre ledere. Det er et ganske vidt spekter av behov, sier Tor Hansen, som er partner i Incepto Executive.

Oppdraget til en interimleder kan variere i lengde. Incepto Executive har utviklet et stort nettverk og har tett kontakt med interimlederne i stallen.

 

– Vi hadde igangsatt en rekrutteringsprosess, men ønsket mer tid til å finne en CFO. Selskapet vårt var også i sterk utvikling, og vi ønsket å utvikle det videre. Det var grunnen til at vi ønsket å bruke en passende interimleder, som kunne gå raskt inn i oppgaven med en tilstrekkelig erfaring – og håndtere situasjonen, sier André Løvestam, CEO i Zwipe, som utvikler nye betalingsløsninger.

I perioden august 2019 til mars 2020 fungerte interimlederen Lars som deres CFO. Lars er en av interimlederne tilknyttet Incepto Executive. Han er senior, med lang ledererfaring og kom inn i Zwipe med en god tyngde i en periode de trengte dette.

– Lars hadde erfaring og evne til å sette seg raskt inn i sakene og hadde en senioritet som gjorde at han kunne ta plass i ledergruppen. Han hadde riktig bakgrunn, og derfor vant til å gå raskt inn i nye prosjekter. Han løste oppgaven på en aldeles strålende måte, sier André Løvestam.

Hovedoppgaven til interimleder Lars var i tillegg til ordinære CFO oppgaver å jobbe mot børs og kapitalmarkeder.
André Løvestam er veldig fornøyd med valg av interimselskap, og valgte Incepto av to viktige grunner:
– Vi så at Incepto hadde et bra nettverk og de var veldig kompetente på å finne gode ledere på kort tid. De leverte fullt ut.

Behovene til bedriftene er ulike, og alle typer bransjer trenger i blant en interimleder.

– Jeg anbefaler særlig å bruke interimleder der man har behov for raskt å fylle en stilling eller man har behov for spesialkompetanse. Eller om man ønsker å toppe laget med en senior, uten at en har anledning til å ansette på lang sikt. Ved å bruke interimleder, har du mulighet til å finne en bra match uten å forplikte deg til noe permanent, sier André Løvestam.

Mange bedrifter er internasjonale, og Incepto Executive samarbeider med flere internasjonale nettverk. Gjennom dette får Incepto tilgang til flere interimledere. Incepto er opptatt av å tilby interimledere av høy kvalitet, til både norske og internasjonale bedrifter.

– Vi aksepterer ikke at en interimleder fra oss har et problem uten å dele det med oss. Vi skal være sparringspartnere. Det er vår styrke at vi har den tette kontakten til interimlederne. Vi bryr oss, sier Tor Hansen i Incepto Executive.

 

Situasjoner hvor du kan trenge en interimleder:

1. Du må få bedriften på rett kjøl i en vanskelig økonomisk tid, og trenger noen til å se nye muligheter.
2. Topplederen skal ut i barselpermisjon.
3. Bedriften har behov for å gjøre en endring.

Motta vårt nyhetsbrev

Har du behov for en interimleder, ta kontakt med oss:

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com

 

Følg oss også på LinkedIn