Slik blir du en god interimleder

– En interimleder er vant til å tenke nye strategier hele tiden. Du er vant til å tenke hva selskapet kunne gjort bedre for å lykkes, og det er oppdraget ditt i det tidsrommet du har til rådighet, sier Rolf Svendsen i Incepto Executive.

 

Han startet selv som interimleder, før han flyttet seg over til den andre siden av bordet. Nå finner han gode interimledere.

Her er Incepto Executives tips til å bli en god interimleder:

Du kan være operativ fra dag 1.

Du kan gå inn i et oppdrag, og løse det innenfor en tidsavgrenset periode, og kunne stå i utfordrende og til tider i vanskelige situasjoner.

Du kan sette deg raskt inn i problemstillinger og muligheter.

Du avklarer forventninger og hovedoppgaver tidlig i prosessen.

Finn ut hvem de viktigste nøkkelpersonene er i organisasjonen, og etablere gode relasjoner så tidlig som mulig.

Du har variert erfaring fra flere lederposisjoner.

Du må ha god gjennomføringsevne og et klart fokus på resultater.

Du kan bruke Incepto som sparringspartner underveis!

Motta vårt nyhetsbrev

 

Har du behov for en interimleder, ta kontakt med oss:

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com

 

Følg oss også på LinkedIn