3 situasjoner hvor du bør engasjere en interimleder?

I Norge er bruken av interimledelse sterkt voksende og det er helt i tråd med utviklingen ellers i store deler av verden. Stadig flere arbeidstakere ønsker å tilby sin arbeidskraft på midlertidig basis og leie seg ut fra sin egen virksomhet ved behov.

 

Det særegne ved en interimleder er at de har en spesifikk spisskompetanse og erfaring som er verdifull når de skal inn i en virksomhet for å utføre en konkret oppgave.
Utviklingen de seneste årene viser at det er spesielt ved følgende tre oppgavetyper hvor bruken av interimledelse kan være høyst aktuell:

1.Prosjektledelse
Til større prosjekter hvor selskapet selv ikke har personer med den rette prosjektledererfaring. Her kan en person med spesifikk kompetanse og dokumentert erfaring fra tilsvarende prosjekter, har gjort det før, sikre at prosjektet gjennomføres til avtalt tid og innenfor de budsjetterte kostnadsrammer.

2. Endringsprosesser
Endringsprosesser blir en større suksess dersom de mennesker som påvirkes av endringene også er en del av prosjektet. Endringsprosesser styres derfor mest effektivt av personer som arbeider som en integrert del av virksomheten og som har bred og lang erfaring med endringsledelse, har gjort det før, og som vet hva som skal til for å få organisasjonen med.

3. Operativ ledelse
Enhver virksomhet opplever fra tid til annen at en leder blir satt ut av spill. Dette avstedkommer ofte et akutt behov for å få tilført virksomheten relevant midlertidig lederkapasitet som kan ivareta lederrollen inntil man har fått på plass en permanent løsning. Det er viktig at den som engasjeres har gjort dette før.

Motta vårt nyhetsbrev

 

Har du behov for en interimleder, ta kontakt med oss:

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com

 

Følg oss også på LinkedIn

Slik kan en interimleder skape verdi for bedriften din

Hva er interimledelse? Når er dette et godt alternativ? Det er flere fordeler ved å leie en interimleder.

 

Incepto Executive – Search & interim skiller seg fra andre interimbedrifter ved at vi har en tett oppfølging og kontakt med våre interimledere.

Gjennom grundig oppdragsbeskrivelse, intervjuer og mulighet for personlighetstester kan vi levere bedrifter den best kvalifiserte interimlederen.

Interimlederen går inn i bedriften for å løse et oppdrag, og du får tilbake det du har investert i form av økt verdiskaping.

10 fordeler ved å leie inn en interimleder:

1.Kan være på plass innen 5 – 10 dager
2.Er operativ og leverer resultater fra første uke
3.Setter seg raskt inn i problemstillinger og muligheter
4.Er ofte overkvalifisert for oppgaven, og tilfører verdifull kompetanse
5.Jobber mot definerte mål og har fokus på å skape resultater
6.Er dyktig på gjennomføring og får jobben gjort
7.Jobber uten personlige karrieremål i virksomheten
8.Interimleder har en tidsavgrenset og kontrakt
9.Ingen kostnader til arbeidsgiveravgift, feriepenger, forsikring o.l
10.Kan være en god og fleksibel løsning når bedriften står foran spesielle utfordringer, strukturelle endringer, fusjon, oppkjøp eller generasjonsskifte i familieeide bedrifter

Motta vårt nyhetsbrev

Har du behov for en interimleder, ta kontakt med oss:

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com

 

 

Følg oss også på LinkedIn

Har noen medfødt lederevne?

Napoleon ledet hæren sin med en ektefødt lederevne. Hadde han et medfødt leder-gen?

 

Det mener noen forskere.

Det finnes nemlig noen hormoner som gjør oss besluttsomme og med en høy gjennomføringsevne. Spørsmålet er bare om disse hormonene kan vekkes frem, eller om det er arvemateriale

Det finnes nemlig noen hormoner som gjør oss besluttsomme og med en høy gjennomføringsevne. Spørsmålet er bare om disse hormonene kan vekkes frem, eller om det er arvemateriale.

 

Georg Torjusen i Incepto Executive, som jobber med å finne gode ledere til lederstillinger, tror ikke nødvendigvis at du må ha et medfødt gen for å være god leder. Men mange med besluttsomhet og høy gjennomføringsevne som personlighetstrekk, trekkes gjerne mot en karriere hvor de kan ta beslutninger. Og hvor de kan ha nok utfordringer.

Georg kjenner seg igjen der.

Det er den samme følelsen når han henger i fjellveggen og prøver å finne et godt tak for å klatre ennå litt høyere opp. Den sjansen du tar, og adrenalinet som kommer når du mestrer det, gir enda mer selvtillit og tro på egne evner.

 

Forskeres funn viser at høyere nivåer av hormonene dopamin, adrenalin, serotonin og testosteron kan styre hvor vi havner i hierarkiet.

– Dette er nøkkelhormoner for vilje, besluttsomhet og gjennomføringsevne, forklarer professor i biologi, Dag O. Hessen til Forskning.no.

Men det er ikke fullt så enkelt forklart, for her kommer høna og egget på banen. Hva påvirker hva? Funn viser også at vi produserer mer av disse hormonene jo høyere vi er oppe i hierarkiet. Konge-følelsen vekker hormonene, som igjen styrker oss i å ta beslutninger og gjennomføre planen.

Motsatt så trekker en lav rangering i hierarkiet oss enda lengre bort fra coctailen av «leder-hormonene», og gjør det vanskeligere å komme oppover i systemet.

 

Urettferdig? Ja, det kan du si! Men det betyr bare at noen har en tøffere klatreetappe mot toppen enn andre.

Men jo lenger opp du kommer, jo mer mestringsfølelse får du. Da vekkes de hjelpsomme hormonene til live og får oss til å sikte mot et festepunkt enda høyere opp.

-Når jeg leter etter ledere, prøver jeg å beskrive hvilke utfordringer og forventninger som ligger i stillingen. Da tiltrekker jeg meg de beste, og de som vil strekke seg, sier Georg.

Han identifiserer seg selv med den gruppe mennesker som liker en utfordring. At det skjer noe. Å gå inn i noe med 100 prosent engasjement.

Men tilbake til spørsmålet om det er gener og hormoner som styrer noen til å bli gode ledere.

Professor Hessen mener at selv om vi kan få adrenalinrush og ta beslutninger som resultat av «leder-hormonene», så betyr ikke dette nødvendigvis at vi tar gode beslutninger og er den beste lederen i teamet.

Gruppedynamikken og kulturen har også noe å si her. Sammen med sosiale ferdigheter, samarbeidsevner og empati, ifølge artikkelen på Forskning.no.
Det betyr også at en god leder i én bedrift, kan falle totalt gjennom i en annen.

Bedriftskulturen og hvordan de ansatte og teamet er, er med på å påvirke hvordan lederen bør fylle rollen sin. Lederkulturen er også forskjellig fra land til land. Bedrifter som blir kjøpt opp av et amerikansk eller fransk konsern, opplever ofte at lederkulturen er ulik den norske, hvor samarbeid står høyt i kurs.

Men altså. Til tross for forskningsfunn som kan forklare hvorfor noen er bedre til å lede enn andre, betviler professor Hessen at noen er fødte ledere. Selv om genene setter noen rammer, har vi også et visst spillerom innenfor disse, hevder Hessen.

Georg mener uansett at det er én viktig faktor som kan gjøre en stor forskjell for en leder.

-En leder må være 100 prosent engasjert for å få andre med.

Motta vårt nyhetsbrev

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å vite mer om våre interimledere, ønsker å være en av våre interimledere eller hjelp til executive search.

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com

 

 

Følg oss også på LinkedIn

mann holder møte

Trenger du en leder raskt?

Når huset brenner, er det for sent å tenke på forsikring. På samme vis er det for sent å tenke på å finne den beste kandidaten når du akutt trenger en midlertidig leder.

 

Dyktige kandidater. Incepto jobber kontinuerlig med å kartlegge markedet for dyktige kandidater til å lede ulike typer bedrifter på midlertidig basis. Interimledelse er en egen type ledelse hvor fokuset ligger på å løse en oppgave i en tidsavgrenset periode. 

Verdiskaping. Interimlederen er løsningsorientert og kommer inn i bedriften med et mandat om operativ gjennomføring, verdiskaping og implementering. Et godt alternativ til en forhastet fast ansettelse eller konsulentbruk.

 

De har tyngde og troverdighet, og vant til å lede avdelinger og organisasjoner

 

 

Motta vårt nyhetsbrev

Nøytral. En interimleder har ingen bindinger i organisasjonen, og kan ta vanskelige beslutninger på en objektiv måte.  

Raskt. En midlertidig leder kan være på plass i løpet av 10 dager. 

Forsikring. Det er en god forsikring å allerede ha etablert kontakt med Incepto dersom det plutselig oppstår behov for en midlertidig leder. Du vet aldri hva som skjer i morgen. Tør du å stå uten en forsikring? 

 

Ta kontakt med interimteamet i Incepto for en prat: 

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com

 

 

Følg oss også på LinkedIn