3 situasjoner hvor du bør engasjere en interimleder?

I Norge er bruken av interimledelse sterkt voksende og det er helt i tråd med utviklingen ellers i store deler av verden. Stadig flere arbeidstakere ønsker å tilby sin arbeidskraft på midlertidig basis og leie seg ut fra sin egen virksomhet ved behov.

 

Det særegne ved en interimleder er at de har en spesifikk spisskompetanse og erfaring som er verdifull når de skal inn i en virksomhet for å utføre en konkret oppgave.
Utviklingen de seneste årene viser at det er spesielt ved følgende tre oppgavetyper hvor bruken av interimledelse kan være høyst aktuell:

1.Prosjektledelse
Til større prosjekter hvor selskapet selv ikke har personer med den rette prosjektledererfaring. Her kan en person med spesifikk kompetanse og dokumentert erfaring fra tilsvarende prosjekter, har gjort det før, sikre at prosjektet gjennomføres til avtalt tid og innenfor de budsjetterte kostnadsrammer.

2. Endringsprosesser
Endringsprosesser blir en større suksess dersom de mennesker som påvirkes av endringene også er en del av prosjektet. Endringsprosesser styres derfor mest effektivt av personer som arbeider som en integrert del av virksomheten og som har bred og lang erfaring med endringsledelse, har gjort det før, og som vet hva som skal til for å få organisasjonen med.

3. Operativ ledelse
Enhver virksomhet opplever fra tid til annen at en leder blir satt ut av spill. Dette avstedkommer ofte et akutt behov for å få tilført virksomheten relevant midlertidig lederkapasitet som kan ivareta lederrollen inntil man har fått på plass en permanent løsning. Det er viktig at den som engasjeres har gjort dette før.

Motta vårt nyhetsbrev

 

Har du behov for en interimleder, ta kontakt med oss:

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com

 

Følg oss også på LinkedIn