Interimleder

Slik leder interimlederen bedriften på rett vei

Verdens yngste statsminister, finske Sanna Marin, forholder seg ikke til at hun er mindre egnet til å lede et land fordi hun kun er 36 år gammel. – Jeg fokuserer på oppgaven min, ikke alderen, sier hun til de kritiske røstene. Smart fokus. Det er evnen til å løse oppgaven det handler om.

En statsminister er på samme måte som en interimleder, kun satt til oppgaven i en tidsavgrenset periode. Kravene fra folket er ulikt. Noen ganger tiltrer en statsminister posten med et folkekrav om endring. Andre ganger er det for å holde en stabil kurs. For Sanna Marin ble det å styre i en koronapandemi og alt det medfører.

Vi skal ikke si at en statsminister og en interimleder har samme jobb. Da er det heller mer nærliggende å sammenligne interimlederen med en lege som undersøker sin pasient. Legen, som interimleder, har ett mål for øyet – å avdekke en diagnose og finne en kur. Jo flere pasienter legen har hatt med samme symptomer, jo raskere går det å finne feilen og behandlingen. En interimleder som har erfaring fra mange bedrifter, vil raskt finne ut hvordan oppdraget skal løses.

 

Når interimlederen kommer til en bedrift, har allerede interimfirmaet gitt interimlederen en grundig beskrivelse av oppdraget. På den måten kan bedriften være trygg på at de får en høyst kvalifisert person til å gå løs på oppgaven. Allerede fra dag én starter interimlederen med å kartlegge situasjonen innad i bedriften og skaffer seg en dypere forståelse for hva som må gjøres, hvor utfordringene ligger og hvordan dette kan løses.

Deretter setter interimlederen organisasjonen i gang med arbeidet for å løse utfordringene som er tegnet ut. Når oppdraget nærmer seg slutten, og oppdraget går over i exit-fasen, gjør interimlederen en vurdering sammen med oppdragsgiver for å se om målsettingen er oppnådd. Kunnskapene blir overført til bedriften, opplæring blir gitt og viktige nøkkelpersoner blir instruert til å drifte prosessen videre. Er det behov for det, kan interimlederen fortsette som en slags rådgiver i prosessen videre for å sikre at målet blir nådd.

Dette er grunnen til at mange ønsker en interimleder i stedet for en konsulent. Når interimfirmaet hjelper med å finne akkurat den rette ekspertisen til det eksakte behovet bedriften har, er sannsynligheten større for at bedriften får den rette kompetansen inn.  Risikoen ved å investere i en interimleder er derfor mindre enn ved å finne en konsulent som kanskje har mindre erfaring med akkurat denne problemstillingen.

 

Motta vårt nyhetsbrev

Har du behov for en interimleder, ta kontakt med oss:

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com

Følg oss også på LinkedIn

 

 

 

 

 

Et arbeidsliv i endring kan være gull for interimledere

Når bedriftene har kommet seg ut av korona-karantenene og folk igjen kan være fysisk tilstede på kontoret, er det ikke sikkert at alt er som før. Det som har blitt satt på hold under unntakstilstanden, kan nå bli realisert. Kanskje er det tid for en endring?

 

Tilbake til normalen eller ut i det ukjente terrenget? Hvor trives du best? Folk har ulike behov etter 18 måneder med nedstenging og hjemmekontor. Noen kan ikke få plassert kaffekoppen sin fort nok  på kontorpulten i det åpne kontorfellesskapet, mens andre har fått tid til å se jobben sin i et nytt lys – og er klar for et skifte. Jobbmarkedet ser ut til å røre på seg igjen. Nye roller må fylles. Nye titler dukker opp. Et midlertidig lederskap kan kanskje være det smarteste? Både for bedriften og for ledertypen som stadig søker nye utfordringer.

 

Interimlederens tid er kanskje nå. I en tid hvor ordet endring er sterkt knyttet til både klimapolitikk og næringsliv, kan interimlederen være en viktig og riktig ressurs å få inn i bedriften. En midlertidig leder kan være den riktige veien å gå for å finne ut hva slags lederegenskaper bedriften trenger i en ny tid. Men også for å sette i gang gode prosesser for å endre kurs.  Interimlederen tør å gjøre tydelige, tøffe og rasjonelle valg som skaper den utviklingen, resultatene, samarbeidsklimaet og endringen oppdragsgiveren har drømt om.

 

Det som gjør interimledelse attraktivt for en bedrift, er at man får det beste fra to verdener. I en og samme person får du på samme tid en seniors ledererfaring og en ekstern konsulents objektivitet. Som baner vei i første del av løpet, før stafettpinnen gis videre til lederen som blir permanent ansatt.

Incepto Executive hjelper deg og bedriften din med å finne den riktige interimlederen, enten det er for å erstatte en CFO for en periode før ansettelse av ny, eller om målet er å finne ut hvordan bedriften kan gjøre det bedre.

 

Noen ganger kan det være den ene personen utenfra som gjør den store forskjellen for å motivere til endring:

Motta vårt nyhetsbrev

Har du behov for en interimleder, ta kontakt med oss:

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com

Følg oss også på LinkedIn

 

 

 

5 gode grunner til å jobbe som interimleder i Incepto

Incepto Executive ønsker de beste interimlederne i stallen. Lurer du på om du skal bli interimleder, kan du sjekke ut 5 gode grunner her:

 

1. Tydelig mandat

Du vil få tydelige utfordringer og muligheter å jobbe med – et klart mandat for oppgaven

2. Variasjon og bygge kompetanse

Mulighet til å gå inn i ulike bransjer, roller, utfordringer gir verdifull erfaring og kompetanse, som du igjen vil få nytte og glede av i nye oppdrag senere.

3. Bygge kompetanse og nettverk

Du vil bygge verdifull forretningsmessig erfaring, og har fine muligheter for å bygge verdifullt nettverk i og mellom oppdrag.

4. Fleksibilitet

Du har fleksibilitet på hvilke type oppdrag du vil jobbe med, og du har fleksibilitet i hvordan du legger opp egen arbeidshverdag. Du er din egen sjef i eget selskap, og kan utvikle det som du vil. Du har også fleksibilitet til å ta en lengre ferie mellom oppdrag hvis du ønsker det.

5. Gode betingelser

Interimleder rollen kan være krevende og hektisk over flere måneder, og lønn og eventuell annen kompensasjon er ofte god. Vi har et profesjonelt onboardings-program som sørger for at du kommer godt inn i jobben fra dag 1 i rollen som interimleder.

 

Motta vårt nyhetsbrev

 

Ta kontakt med oss:

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com

 

Følg oss også på LinkedIn