– Interimlederyrket krever handlekraft

Konkret oppgave, høy kompetanse og begrenset tid, gav nødvendige endringer og høy verdi. Her er en interimleders historie.

 

Vi har hatt en prat med Jon-Erlend Alstad som nå har avsluttet sitt to års engasjement. De første ni månedene hos Lian Vinduer AS, og resten av tiden i morselskapet Dovista Norge AS. Etter at målet var nådd, sluttet han.

– Da var tiden kommet for andre krefter med annen kompetanse å overta, sier Alstad.

 

Et interimlederoppdrag er vanligvis kortere enn Alstads, men mandatet ble vesentlig utvidet underveis, og oppdragsgivere ønsket ham utover den først avtalte perioden.

 

Oppdragsgiver sto overfor en stor omstruktureringsprosess, og ønsket å engasjere en interimleder med et tydelig mandat. Incepto Executive AS fikk oppdraget med å finne den rette kandidaten, og Jon-Erlend Alstad kom i kontakt med Incepto Executive  da oppdraget ble lyst ut. Det ser ut til at det for oppdragsgiver var en lykke at det ble slik. – oppdraget er utført og den ledelsen som blir ansatt nå har en helt annen profil enn det de trodde de trengte for to år siden.

 

Alstad er interimelder fordi han drives av å hjelpe bedrifter i omstillingsprosesser, skape verdier for kundene og å hjelpe dem med konkrete utfordringer i en periode. Dette er helt sammenfallende med det vi i Incepto Executive ønsker å stå for, og tilby våre kunder. Vi fant hverandre der.

 

– Som interimleder står man skikkelig i stormen til tider og da må man stå støtt. Jeg ville aldri kunne gjort den jobben jeg akkurat er ferdig med om jeg hadde vært midt i 30 årene, sier han.

En interimelder ha en god ballast.

 

Jon-Erlend Alstad har lang erfaring som leder både i Norge og i utlandet. Han har jobbet med mange merkevarebedrifter og vært med i mange opp- og nedturer.  Som interimleder ønsker han å dele den erfaringen og kunnskapen han har fått gjennom tidligere jobber med virksomheter som trenger dette for å komme seg videre på sin reise.

 

Alstad har så definitivt levert på oppgaven han ble satt til å gjøre, noe som har bidratt til at kunden nå kan gå videre og bygge på de verdiene som er blitt skapt i den perioden de har hatt interimlederen på plass.  Jon-Erlend har vært helt tydelig på at nå går virksomheten over i en annen fase, og at det da trengs personer med annen type kompetanse enn hans. I forhold til da han kom inn i selskapet, er nå styret mye bedre rustet til å ansette daglig leder – nå kan de være mye mer presis på hva de trenger.  Interimlederen kan bidra også i denne prosessen, og også som en sparringpartner i en overgangsfase.

 

Vi spør hvorfor Jon-Erlend Alstad er Interimleder. Kort oppsummert svarer han at han:

  • drives av å kunne bruke erfaringen min
  • vil jobbe med noe som har et utgangspunkt og et veldefinert mål
  • vil jobbe med daglig ledelse og omstrukturering
  • vil skape verdier for kundene som de kan jobbe videre med
  • ikke lenger ønsker å være ansatt
  • ønsker friheten dette medfører

 

En omstillingsprosess fører ofte med seg tunge beslutninger med konsekvenser for enkeltpersoner. Dette er ikke gøy, men erfaringen til interimelderen gjør at det kan gjøres på en så god måte som mulig. For oppdragsgiveren kan det være en lettelse å få hjelp.

 

En interimleder er et friskt pust utenfra. Han eller hun er opptatt av å finne gode løsninger og er fri for kulturelle bindinger i selskapet. Jon-Erlend er svært opptatt av at selv om han ikke bør la seg spise opp av kulturen i selskapet, er det viktig å skape tillit og troverdighet for å kunne gjøre en god jobb. I den siste jobben han hadde, brukte han veldig mye tid til å snakke med alle ansatte. Han sier det er helt essensielt at han lytter og forstår, for å skape den nødvendige tilliten og forståelsen for oppgaven som skal løses. Når man skal bygge noe nytt gir det som regel konsekvenser for den eksisterende organisasjonen. Får du ikke de ansatte med deg i en omstruktureringsprosess, blir det ingen, sier han.

En interimelder er slik Jon-Erlend ser det – ikke «et navn i en boks» på et organisasjonskart. Han ser seg selv som en utenfra som ser ting i et annet lys, og som ofte trigger nødvendig endring. Da kommer mange faktorer i bevegelse og man må ha tillit, styrke og ballast nok til å stå i det å gjennomføre oppgaven.

-Til syvende og sist så handler det om å lede mennesker og å få folk til å gå i takt, sier han.

En interimleders hverdag er fokusert på målet og arbeidsdagen blir ofte godt over 100%.

 

I en omstruktureringsprosess kan det også være behov for ytterligere spesiell kompetanse. Det kan vise seg at fagpersoner på HR, økonomi, markedsføring etc trengs. Alt dette kan en interimleder avdekke behovet for, initiere og ta ansvaret for at kommer på plass.

 

– Er ikke interimeldelse en ganske ensom jobb?

– Jo det er det, sier han.

– Veldig ensom til tider og veldig intenst når det står på. Det er behov for å ha noen å lufte tanker og sparre med fra tid til annen. Da er det bra med dyktige personer som Rolf Svendsen i Incepto Executive. Han og jeg hadde mange gode samtaler på telefon.  Det er bra å ha en å diskutere med, sier Jon-Erlend.

De som initierer oppdraget har en viktig rolle her.

 

Jeg hadde to veldig fine år hos min oppdragsgiver, sier Alstad. Neste drømmejobb er en virksomhet med ønske om å skape noe nytt, med behov for endring og gjerne da med et internasjonalt perspektiv. Han vil bruke kompetansen sin til å hjelpe de som har behov for akkurat sånne som han. Både han og vi tror flere og flere vil måtte stå i endringsprosesser for å overleve fremover. En interimleder bidrar i gjennomføringen og skaper en plattform for videre drift.

 

Når man først har valgt å være interimleder skal det ikke stå på hans eller hennes motivasjon og ståpåviljen når en «match» med en oppdragsgiver kommer. Interimlederyrket krever handlekraft og er ikke en 8-16 jobb i den perioden det står på! Det at man er inne for en definert periode med et konkret mål for øyet, gjør at oppdragsgiver kommer raskt og effektivt videre på egen kjøl.

 

Har du behov for en interimleder, ta kontakt med oss:

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com

Følg oss også på LinkedIn

Motta vårt nyhetsbrev