Kom deg først ut av startblokka

Det finnes et liv etter Covid-19. Det finnes selvfølgelig også et næringsliv etter korona. Men selv om vi tror at vi kan skimte et lys i enden av tunnelen nå, vet vi ennå ikke om det bare er enda et nytt møtende tog.

 

Et hvert selskap er nødt til å forholde seg til den spesielle tiden vi har havnet i. Enkelte bransjer er mindre motstandsdyktige enn andre. Selv om et stadig økende antall ansatte kommer til å jobbe hjemmefra i fremtiden, betyr ikke det at lederskap blir noe mindre viktig. Snarere tvert i mot. For når verden forandrer seg hjelper det å alliere seg med folk som allerede har vist at de behersker store endringer.

Pandemien har presset frem en bratt læringskurve for utrolig mange selskaper og ansatte. Selv om hjemmekontorer og videomøter først og fremst har vært en dyd av nødvendighet det siste året, er det ikke slik at denne måten å jobbe på forsvinner helt når koronaen forhåpentligvis gjør det.

Ingen toppledere er immune mot de nye arbeidsbetingelsene, enten det dreier seg om hjemmekontorer eller det grønne skiftet. Morgendagens vinnere er de selskapene som foretar den rette omstillingen, har den rette innstillingen og har de rette folkene i de viktigste stillingene.

Digitalisering, AI og automasjon kommer til å endre et utall små og store selskaper. Koronaen er bare en av mange faktorer som minner oss om at vi lever i en volatil verden. Når forandringer skjer lynraskt, kreves det mer fleksible løsninger. Ofte trengs det også en ny type ledere. Noen ganger så fort som råd er.

Brå endringer kan presse seg frem når et styre finner ut at den administrerende direktøren må fjernes, eller når han eller hun blir syk i en periode, alternativt får seg en ny jobb. For folk skifter stilling oftere enn før i tiden. Dagens ansatte gidder ikke å vente 25 år på å få seg en gullklokke. De kjøper den heller selv. Slik er det med ledere også. Hvis gresset er grønnere på den andre siden av gjerdet risikerer du å miste mennesker du har satset mye tid og penger på.
Det er her interimlederen kommer inn i bildet.

Antakeligvis kjenner vi allerede akkurat den personen du trenger i bedriften din dersom du er en av de som er nødt til å skaffe en dyktig toppleder som kan ta roret fra dag 1.

Skal det gjennomføres en fusjon eller overtakelse kreves det muligens andre ledertyper enn de som allerede finnes i bedriften? Heldigvis finnes det mennesker som kan gå inn i alle typer kritiske posisjoner på meget kort varsel. Kvinner og menn som kan lede omstruktureringer når det trengs, og som forstår seg på verdiskapning, utvikling og innovasjon.

Vi har et nært samarbeid med en rekke erfarne ledere av den typen som sjelden eller aldri søker på utlyste stillinger, men som blir håndplukket når situasjonen krever det. Selv om de står støtt på egne ben har de også umiddelbar tilgang på ekspertisen til Incepto innen forretningsutvikling, digitalisering og verdiskapning.

Interimledere har en ekspertise som er perfekt tilpasset konkrete prosjekter som har en begynnelse og en slutt. Jo før de kan begynne jo bedre er det. Ikke bare fordi tid er penger, men fordi vi lever i en tid der alt skjer i et forrykende tempo. Derfor har man sjelden tid til en langvarig og møysommelig prosess for å fylle en lederstilling.

Gir du oss 10 dager har vi fått på plass en ekstremt godt kvalifisert interimleder.

Vi som opererer innenfor interimledelse sitter på store nettverk, men det er ikke kvantiteten som teller mest. Det er kvaliteten. Vi kjenner de lederne som er best i bransjen på akkurat den jobben som ditt firma trenger å få gjort. For mantraet til en dyktig interimleder er alltid: Fokusér på oppgavene.

 

Motta vårt nyhetsbrev

Har du behov for en interimleder, ta kontakt med oss:

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com

Følg oss også på LinkedIn

Hvem leder?

Hvem hadde vel gjettet at mange nordmenn ville bli nødt til å holde seg borte fra arbeidsplassen sin i over ett år? Hvem ville vel trodd at et så stort apparat som Oslo kommune kunne drives fra diverse hjemmekontorer? Hvem ville for noen tiår siden sett for seg at man kunne gå til legen uten å gå dit, men heller få en diagnose via mobiltelefonen?

Hvor tidlig skjønte du at verden skulle fylles av solceller, elektriske biler og el-sykler? Når så du det grønne skiftet komme? Hvem kunne spådd at filmcowboyer og ledere av missekonkurranser og realityshow kunne havne i det som mange regner som verdens viktigste jobb?

Vi påstår ikke at toppledere, pluss styret og eierne de må forholde seg til, skal kunne se inn i krystallkula. Vi påstår bare at altfor mange selskaper ikke har reflektert så mye over hvordan de kommer til å fremstå i nærmeste fremtid. Korona eller ei, digitaliseringen av samfunnet eskalerer ufortrødent videre. Store omveltninger og paradigmeskifter krever ofte nye ledere.

Vi i Incepto tror vi allerede kjenner din neste toppleder. Så da gjenstår det bare å presentere dere for hverandre.

 

Motta vårt nyhetsbrev

Har du behov for en interimleder, ta kontakt med oss:

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com

Følg oss også på LinkedIn

Gullklokkas dager er talte

Folk skifter stilling oftere enn før i tiden. Dagens ansatte har ikke tålmodighet til å vente 25 år på å få seg en gullklokke. De kjøper den heller selv. Slik er det med toppledere også. Hvis gresset virker grønnere på den andre siden av gjerdet, risikerer selskapet å miste lederskikkelser man har satset mye tid og penger på.

Når det kalkuleres med at 60-70% av de ansatte i USA kommer til å ha en frilanstilknytning om 5 år, handler dette også om situasjonen i toppledelsen! Selv om vi ikke vil se slike tall i Norge med det første, forteller det noe om retningen vi beveger oss i. Denne tendensen vil påvirke i hele bedriftshierarkiet.

Noen ganger er det du trenger en interimleder. Dette er spesialister som fokuserer på oppgavene som skal gjøres, og ikke på sin egen rolle i bedriften på lang sikt. Målet deres er å skape verdier for selskapet, og oppdraget deres har som oftest en tydelig begynnelse og slutt. Begynnelsen kan godt være om kun 10 dager!

Mer tid enn det trenger vi ikke for å finne den perfekte interimlederen for akkurat din bedrift. For vi kjenner vedkommende allerede.

Spoiler alert: Din nye toppleder er en erfaren person som ikke kommer til å søke på stillingsannonsen du legger ut.

Motta vårt nyhetsbrev

 

Har du behov for en interimleder, ta kontakt med oss:

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com

Følg oss også på LinkedIn

3 situasjoner hvor du bør engasjere en interimleder?

I Norge er bruken av interimledelse sterkt voksende og det er helt i tråd med utviklingen ellers i store deler av verden. Stadig flere arbeidstakere ønsker å tilby sin arbeidskraft på midlertidig basis og leie seg ut fra sin egen virksomhet ved behov.

 

Det særegne ved en interimleder er at de har en spesifikk spisskompetanse og erfaring som er verdifull når de skal inn i en virksomhet for å utføre en konkret oppgave.
Utviklingen de seneste årene viser at det er spesielt ved følgende tre oppgavetyper hvor bruken av interimledelse kan være høyst aktuell:

1.Prosjektledelse
Til større prosjekter hvor selskapet selv ikke har personer med den rette prosjektledererfaring. Her kan en person med spesifikk kompetanse og dokumentert erfaring fra tilsvarende prosjekter, har gjort det før, sikre at prosjektet gjennomføres til avtalt tid og innenfor de budsjetterte kostnadsrammer.

2. Endringsprosesser
Endringsprosesser blir en større suksess dersom de mennesker som påvirkes av endringene også er en del av prosjektet. Endringsprosesser styres derfor mest effektivt av personer som arbeider som en integrert del av virksomheten og som har bred og lang erfaring med endringsledelse, har gjort det før, og som vet hva som skal til for å få organisasjonen med.

3. Operativ ledelse
Enhver virksomhet opplever fra tid til annen at en leder blir satt ut av spill. Dette avstedkommer ofte et akutt behov for å få tilført virksomheten relevant midlertidig lederkapasitet som kan ivareta lederrollen inntil man har fått på plass en permanent løsning. Det er viktig at den som engasjeres har gjort dette før.

Motta vårt nyhetsbrev

 

Har du behov for en interimleder, ta kontakt med oss:

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com

 

Følg oss også på LinkedIn

Slik kan en interimleder skape verdi for bedriften din

Hva er interimledelse? Når er dette et godt alternativ? Det er flere fordeler ved å leie en interimleder.

 

Incepto Executive – Search & interim skiller seg fra andre interimbedrifter ved at vi har en tett oppfølging og kontakt med våre interimledere.

Gjennom grundig oppdragsbeskrivelse, intervjuer og mulighet for personlighetstester kan vi levere bedrifter den best kvalifiserte interimlederen.

Interimlederen går inn i bedriften for å løse et oppdrag, og du får tilbake det du har investert i form av økt verdiskaping.

10 fordeler ved å leie inn en interimleder:

1.Kan være på plass innen 5 – 10 dager
2.Er operativ og leverer resultater fra første uke
3.Setter seg raskt inn i problemstillinger og muligheter
4.Er ofte overkvalifisert for oppgaven, og tilfører verdifull kompetanse
5.Jobber mot definerte mål og har fokus på å skape resultater
6.Er dyktig på gjennomføring og får jobben gjort
7.Jobber uten personlige karrieremål i virksomheten
8.Interimleder har en tidsavgrenset og kontrakt
9.Ingen kostnader til arbeidsgiveravgift, feriepenger, forsikring o.l
10.Kan være en god og fleksibel løsning når bedriften står foran spesielle utfordringer, strukturelle endringer, fusjon, oppkjøp eller generasjonsskifte i familieeide bedrifter

Motta vårt nyhetsbrev

Har du behov for en interimleder, ta kontakt med oss:

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com

 

 

Følg oss også på LinkedIn

Har noen medfødt lederevne?

Napoleon ledet hæren sin med en ektefødt lederevne. Hadde han et medfødt leder-gen?

 

Det mener noen forskere.

Det finnes nemlig noen hormoner som gjør oss besluttsomme og med en høy gjennomføringsevne. Spørsmålet er bare om disse hormonene kan vekkes frem, eller om det er arvemateriale

Det finnes nemlig noen hormoner som gjør oss besluttsomme og med en høy gjennomføringsevne. Spørsmålet er bare om disse hormonene kan vekkes frem, eller om det er arvemateriale.

 

Georg Torjusen i Incepto Executive, som jobber med å finne gode ledere til lederstillinger, tror ikke nødvendigvis at du må ha et medfødt gen for å være god leder. Men mange med besluttsomhet og høy gjennomføringsevne som personlighetstrekk, trekkes gjerne mot en karriere hvor de kan ta beslutninger. Og hvor de kan ha nok utfordringer.

Georg kjenner seg igjen der.

Det er den samme følelsen når han henger i fjellveggen og prøver å finne et godt tak for å klatre ennå litt høyere opp. Den sjansen du tar, og adrenalinet som kommer når du mestrer det, gir enda mer selvtillit og tro på egne evner.

 

Forskeres funn viser at høyere nivåer av hormonene dopamin, adrenalin, serotonin og testosteron kan styre hvor vi havner i hierarkiet.

– Dette er nøkkelhormoner for vilje, besluttsomhet og gjennomføringsevne, forklarer professor i biologi, Dag O. Hessen til Forskning.no.

Men det er ikke fullt så enkelt forklart, for her kommer høna og egget på banen. Hva påvirker hva? Funn viser også at vi produserer mer av disse hormonene jo høyere vi er oppe i hierarkiet. Konge-følelsen vekker hormonene, som igjen styrker oss i å ta beslutninger og gjennomføre planen.

Motsatt så trekker en lav rangering i hierarkiet oss enda lengre bort fra coctailen av «leder-hormonene», og gjør det vanskeligere å komme oppover i systemet.

 

Urettferdig? Ja, det kan du si! Men det betyr bare at noen har en tøffere klatreetappe mot toppen enn andre.

Men jo lenger opp du kommer, jo mer mestringsfølelse får du. Da vekkes de hjelpsomme hormonene til live og får oss til å sikte mot et festepunkt enda høyere opp.

-Når jeg leter etter ledere, prøver jeg å beskrive hvilke utfordringer og forventninger som ligger i stillingen. Da tiltrekker jeg meg de beste, og de som vil strekke seg, sier Georg.

Han identifiserer seg selv med den gruppe mennesker som liker en utfordring. At det skjer noe. Å gå inn i noe med 100 prosent engasjement.

Men tilbake til spørsmålet om det er gener og hormoner som styrer noen til å bli gode ledere.

Professor Hessen mener at selv om vi kan få adrenalinrush og ta beslutninger som resultat av «leder-hormonene», så betyr ikke dette nødvendigvis at vi tar gode beslutninger og er den beste lederen i teamet.

Gruppedynamikken og kulturen har også noe å si her. Sammen med sosiale ferdigheter, samarbeidsevner og empati, ifølge artikkelen på Forskning.no.
Det betyr også at en god leder i én bedrift, kan falle totalt gjennom i en annen.

Bedriftskulturen og hvordan de ansatte og teamet er, er med på å påvirke hvordan lederen bør fylle rollen sin. Lederkulturen er også forskjellig fra land til land. Bedrifter som blir kjøpt opp av et amerikansk eller fransk konsern, opplever ofte at lederkulturen er ulik den norske, hvor samarbeid står høyt i kurs.

Men altså. Til tross for forskningsfunn som kan forklare hvorfor noen er bedre til å lede enn andre, betviler professor Hessen at noen er fødte ledere. Selv om genene setter noen rammer, har vi også et visst spillerom innenfor disse, hevder Hessen.

Georg mener uansett at det er én viktig faktor som kan gjøre en stor forskjell for en leder.

-En leder må være 100 prosent engasjert for å få andre med.

Motta vårt nyhetsbrev

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å vite mer om våre interimledere, ønsker å være en av våre interimledere eller hjelp til executive search.

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com

 

 

Følg oss også på LinkedIn

mann holder møte

Trenger du en leder raskt?

Når huset brenner, er det for sent å tenke på forsikring. På samme vis er det for sent å tenke på å finne den beste kandidaten når du akutt trenger en midlertidig leder.

 

Dyktige kandidater. Incepto jobber kontinuerlig med å kartlegge markedet for dyktige kandidater til å lede ulike typer bedrifter på midlertidig basis. Interimledelse er en egen type ledelse hvor fokuset ligger på å løse en oppgave i en tidsavgrenset periode. 

Verdiskaping. Interimlederen er løsningsorientert og kommer inn i bedriften med et mandat om operativ gjennomføring, verdiskaping og implementering. Et godt alternativ til en forhastet fast ansettelse eller konsulentbruk.

 

De har tyngde og troverdighet, og vant til å lede avdelinger og organisasjoner

 

 

Motta vårt nyhetsbrev

Nøytral. En interimleder har ingen bindinger i organisasjonen, og kan ta vanskelige beslutninger på en objektiv måte.  

Raskt. En midlertidig leder kan være på plass i løpet av 10 dager. 

Forsikring. Det er en god forsikring å allerede ha etablert kontakt med Incepto dersom det plutselig oppstår behov for en midlertidig leder. Du vet aldri hva som skjer i morgen. Tør du å stå uten en forsikring? 

 

Ta kontakt med interimteamet i Incepto for en prat: 

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com

 

 

Følg oss også på LinkedIn

Slik blir du en god interimleder

– En interimleder er vant til å tenke nye strategier hele tiden. Du er vant til å tenke hva selskapet kunne gjort bedre for å lykkes, og det er oppdraget ditt i det tidsrommet du har til rådighet, sier Rolf Svendsen i Incepto Executive.

 

Han startet selv som interimleder, før han flyttet seg over til den andre siden av bordet. Nå finner han gode interimledere.

Her er Incepto Executives tips til å bli en god interimleder:

Du kan være operativ fra dag 1.

Du kan gå inn i et oppdrag, og løse det innenfor en tidsavgrenset periode, og kunne stå i utfordrende og til tider i vanskelige situasjoner.

Du kan sette deg raskt inn i problemstillinger og muligheter.

Du avklarer forventninger og hovedoppgaver tidlig i prosessen.

Finn ut hvem de viktigste nøkkelpersonene er i organisasjonen, og etablere gode relasjoner så tidlig som mulig.

Du har variert erfaring fra flere lederposisjoner.

Du må ha god gjennomføringsevne og et klart fokus på resultater.

Du kan bruke Incepto som sparringspartner underveis!

Motta vårt nyhetsbrev

 

Har du behov for en interimleder, ta kontakt med oss:

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com

 

Følg oss også på LinkedIn

Zwipe økte verdien i bedriften ved å hyre en interimleder

-Vi matcher kompetanse til de ulike oppdragene når vi leier ut våre ledere. Det er et ganske vidt spekter av behov, sier Tor Hansen, som er partner i Incepto Executive.

Oppdraget til en interimleder kan variere i lengde. Incepto Executive har utviklet et stort nettverk og har tett kontakt med interimlederne i stallen.

 

– Vi hadde igangsatt en rekrutteringsprosess, men ønsket mer tid til å finne en CFO. Selskapet vårt var også i sterk utvikling, og vi ønsket å utvikle det videre. Det var grunnen til at vi ønsket å bruke en passende interimleder, som kunne gå raskt inn i oppgaven med en tilstrekkelig erfaring – og håndtere situasjonen, sier André Løvestam, CEO i Zwipe, som utvikler nye betalingsløsninger.

I perioden august 2019 til mars 2020 fungerte interimlederen Lars som deres CFO. Lars er en av interimlederne tilknyttet Incepto Executive. Han er senior, med lang ledererfaring og kom inn i Zwipe med en god tyngde i en periode de trengte dette.

– Lars hadde erfaring og evne til å sette seg raskt inn i sakene og hadde en senioritet som gjorde at han kunne ta plass i ledergruppen. Han hadde riktig bakgrunn, og derfor vant til å gå raskt inn i nye prosjekter. Han løste oppgaven på en aldeles strålende måte, sier André Løvestam.

Hovedoppgaven til interimleder Lars var i tillegg til ordinære CFO oppgaver å jobbe mot børs og kapitalmarkeder.
André Løvestam er veldig fornøyd med valg av interimselskap, og valgte Incepto av to viktige grunner:
– Vi så at Incepto hadde et bra nettverk og de var veldig kompetente på å finne gode ledere på kort tid. De leverte fullt ut.

Behovene til bedriftene er ulike, og alle typer bransjer trenger i blant en interimleder.

– Jeg anbefaler særlig å bruke interimleder der man har behov for raskt å fylle en stilling eller man har behov for spesialkompetanse. Eller om man ønsker å toppe laget med en senior, uten at en har anledning til å ansette på lang sikt. Ved å bruke interimleder, har du mulighet til å finne en bra match uten å forplikte deg til noe permanent, sier André Løvestam.

Mange bedrifter er internasjonale, og Incepto Executive samarbeider med flere internasjonale nettverk. Gjennom dette får Incepto tilgang til flere interimledere. Incepto er opptatt av å tilby interimledere av høy kvalitet, til både norske og internasjonale bedrifter.

– Vi aksepterer ikke at en interimleder fra oss har et problem uten å dele det med oss. Vi skal være sparringspartnere. Det er vår styrke at vi har den tette kontakten til interimlederne. Vi bryr oss, sier Tor Hansen i Incepto Executive.

 

Situasjoner hvor du kan trenge en interimleder:

1. Du må få bedriften på rett kjøl i en vanskelig økonomisk tid, og trenger noen til å se nye muligheter.
2. Topplederen skal ut i barselpermisjon.
3. Bedriften har behov for å gjøre en endring.

Motta vårt nyhetsbrev

Har du behov for en interimleder, ta kontakt med oss:

Rolf.svendsen@incepto.com

Tor.hansen@incepto.com

 

Følg oss også på LinkedIn