Interimledelse

Når det oppstår et umiddelbart behov for en effektiv leder med stor gjennomslagskraft